Rolien Breeuwer

Meer doen met data: dat is al meer dan 20 jaar mijn motto en dat is ook wat ik mijn opdrachtgevers bied. Data en analytics spelen een steeds grotere rol, zowel voor reguliere bedrijfsprocessen als voor innovatie en research. Maar vaak worden niet alle gebruiksmogelijkheden van data benut. Dat kan beter.

Ik begeleid organisaties in het verbeteren van hun datagebruik, Business Intelligence (BI) en analytics. Dat doe ik vaak als projectmanager/programmamanager, als product owner en soms als adviseur. De wereld van BI en analytics verandert voortdurend. Ik ben daarom een voorvechter van agile-werkwijzen en introduceer of verbeter het agile werken bij mijn klanten. Bovendien heb ik in mijn opdrachten ervaren dat de implementatie van de juiste IT-middelen onontbeerlijk is, maar dat het echte succes pas komt met het gebruik: als de gebruikersorganisatie en -processen goed zijn ingericht en de data in de bedrijfsprocessen tot de juiste actie leidt. Daarom schenk ik veel aandacht aan het inbedden van oplossingen in de organisatie en aan empowerment van de gebruikers.

Met een groot aantal strategische data- en BI-projecten op mijn cv onderschrijf ik het belang van werken onder architectuur. Tegelijkertijd ken ik heel goed het spanningsveld tussen een robuust, stabiel dataplatform en analisten die een grote mate van flexibiliteit nodig hebben. Met oog voor beide invalshoeken realiseer ik een voor iedereen bevredigende oplossing, zodat we meer doen met data.

LinkedIn pagina