Mike van Kleef

Organisaties staan voor de uitdaging om uit een overvloed aan data waardevolle informatie te creëren. Informatie die er toe doet, die bruikbaar is in de werkprocessen en die leidt tot betere prestaties. Daarom zoek ik samen met de gebruikers naar relevante informatie op basis waarvan ze betere beslissingen kunnen nemen. Daarbij maak ik gebruik van effectieve samenwerkingsvormen zoals prototyping, scrum en workshops.

De toename van data en de groei in nieuwe technologieën vragen ook om nieuwe geavanceerde analysemethoden. Met mijn econometrische achtergrond en analytische vaardigheden ben ik in staat complexe vraagstukken te doorgronden. Ik help organisaties om vanuit hun vraagstuk de juiste methode toe te passen en een voorspelmodel te ontwikkelen. Daarnaast onderzoek ik met organisaties wat de impact is van het voorspelmodel op het werkproces en begeleid ik ze met de inbedding van het model in het werkproces. Zo zorg ik dat organisaties slimmer worden.

LinkedIn pagina