Martijn ten Napel

Ik zie veel organisaties worstelen met de wendbaarheid van hun datalandschap. Veranderingen in organisatie zijn meestal het resultaat van evolutie en niet van lineaire planning. Het datalandschap is vaak niet ontworpen om mee te kunnen evolueren.

De volgende stap in volwassenheid op gebied van data is het verkrijgen van de competentie om het datalandschap mee te laten bewegen: tijdig, tegen aanvaardbare kosten. Ik help organisaties om deze stap te maken.

De stap bestaat uit evenwicht en samenhang brengen tussen kerncompetenties op gebied van mensen, processen en informatie. Samenhang in de vaardigheden van mensen in het toepassen en produceren van informatie, de processen die nodig zijn voor productie, distributie en consumptie van informatie en de inrichting van het datalandschap. Niet alleen voor nu, maar met oog op de toekomstige aanpasbaarheid.

Wendbare organisaties ontstaan wanneer teams weten wat hun ruimte is om autonoom keuzes te maken, de samenwerking zoeken wanneer het noodzakelijk is en teamleden de manier van denken hebben die leiden tot een passende keuze. Ik begeleid business intelligence, data en analytics teams op dit gebied. Dit doe ik in de rol van project- of domeinarchitect.

LinkedIn pagina