Linda Kooiman

Er is steeds meer data beschikbaar, de technologische mogelijkheden zijn eindeloos. Maar wat kun je met de grote hoeveelheid data die al beschikbaar is, wie is eigenaar van de data, en wat is er echt nodig om waarde toe te voegen voor de organisatie?

Door niet alleen te kijken naar de techniek maar ook naar de processen en de mensen die ermee werken, zoek ik de verbinding tussen IT en de business. Door het samenbrengen van deze twee werelden, sluit de IT en BI ontwikkeling beter aan bij de behoefte van de business.

Vanuit mijn uitvoerende rol als BI specialist en het aansturen van een development team als datawarehouse Product Owner, heb ik technisch inhoudelijke kennis van BI en spreek ik de taal van de ontwikkelaar. Met mijn bedrijfseconomische achtergrond denk ik in processen en overzie ik het geheel.

Ik ben communicatief sterk en heb als Product Owner en Scrum Master ervaring met Agile werken en het samenbrengen van verschillende belangen en prioriteiten.

LinkedIn pagina