Map of subjective feelings

Subjectieve gevoelens zijn in te delen in 5 duidelijke groepen en we voelen ze op een fysieke plaats in het menselijk lichaam. Lees het artikel van Human Emotion Systems Laboratory, University of Tampere en Aalto University en let op de coole visualisaties!