Free Frogs introduceert datagedreven aanpak woonfraude

Woonfraude en adresfraude is een groot maatschappelijk probleem. Als Free Frogs hebben we een datagedreven aanpak om woonfraude tegen te gaan en er voor te zorgen dat meer woningen beschikbaar komen voor mensen die daar recht op hebben.

Free Frogs organiseert in het najaar een mini-symposium voor woningcorporaties en gemeenten over een datagedreven aanpak van woonfraude.

Door woonfraude worden sociale huurwoningen bezet door mensen voor wie die woning niet is bedoeld. Door de grote krapte op de woningmarkt betekent dit dus dat mensen die er wel recht op hebben geen woning kunnen vinden.

De capaciteit bij woningcorporaties en gemeenten om woonfraude aan te pakken is beperkt. Ook is maar een deel van de woonfraude in beeld, namelijk het deel dat door buren en andere burgers wordt gemeld.

Een traditionele aanpak van woonfraude heeft vaak onvoldoende resultaat. Met een datagedreven aanpak is het mogelijk om op basis van een berekend frauderisico woonfraude te signaleren en effectiever aan te pakken. Op het symposium bespreken we de mogelijkheden en onmogelijkheden van een datagedreven aanpak en hoe dit er in de praktijk uit ziet.

Heeft u belangstelling voor deelname aan het mini-symposium, meld u dan aan via contact@woonfraudesignalering.nl.

 

Free Frogger Mike Van Kleef heeft als data scientist een belangrijke bijdrage geleverd aan het signaleren van woonfraude in Amsterdam. In een artikel op nul20.nl wordt ingegaan op data-analyse als manier om risico-adressen eerder in beeld brengen en daarmee woonfraude te kunnen signaleren.