Artikelen door Auteur

The Digital Poorhouse

Virginia Eubanks in Harper’s Magazine over hoe data analytics en geautomatiseerde besluitvorming (onbedoeld) bijdraagt aan het verder benadelen van reeds achtergestelde groepen: The Digital Poorhouse

Handleiding AVG

Handleiding van de Rijksoverheid over hoe om te gaan met de AVG: Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)