Agile Automation at Scale

McKinsey schrijft in The New Frontier: Agile Automation at Scale over het grootschalig toepassen van agile in procesautomatisering. Niet met het veelgebruikte SAFe, maar met “Agile Automation”, om recht te doen aan de specifieke kenmerken van procesautomatisering.