Zorg


Ontwikkelingen in de gezondheidszorg zorgt voor turbulente tijden voor zorginstellingen en zorgverzekeraars.

 • De overheid dwingt veranderingen in regelgevingen en financiering af
  • Allerlei veranderingen en transities in financierings vormen (o.a. van dbc naar dot, invoeren prestatie bekostiging bij ggz’s, splitsing van de awbz financiering naar de zorgverzekeringswet (zvw) en wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)) leidden tot een grote behoefte aan data analyses of kosten, opbrengsten en effectiviteit van behandelingen.
  • Niet alleen de registratie van data, maar met name het gebruik van de gegevens voor meer tactisch en strategische keuzes zijn essentieel voor de veranderende bedrijfsvoering.
  • Meer marktwerking in de zorg betekent dat de instellingen zichzelf een positie moeten verwerven in de zorgmarkt. De zorgverzekeraars lopen meer risico voor eigen rekening, waardoor de risicoprofielen in het verzekerdenbestand belangrijker wordt. Het spreekt voor zich dat BI een belangrijke functie kan vervullen bij de kennis en informatie intensieve zorgpartijen.
 •  Kwaliteitsindicatoren worden steeds belangrijker
  • Zorgverzekeraars en toezicht houdende instanties gaan steeds meer sturen (belonen/ straffen) op basis van allerlei kwaliteits indicatoren.
  • Dit heeft grote impact op registratie, extractie en validatie van gegevens in de zorg processen. Eenduidige definities en snelle en flexibele ‘intelligence’oplossingen zijn een noodzaak.
  • Naast de externe verplichting die instellingen steeds sterker zullen gaan voelen om KPI’s te leveren, zal ook het gebruik van KPI’s intern nadruk krijgen om een instelling efficient en effectief te laten draaien. Goede (BI) informatievoorziening is hierbij cruciaal.

Door het effectiever benutten van informatiebronnen dan collega instellingen kunnen zorginstellingen juist in deze turbulente tijden stabieler en flexibeler opereren om hun markt positie te behouden of zelfs uit te bouwen.

Voor zorgverzekeraars geldt dat zij uit hun informatiestromen over kwaliteit van zorgverleners en de zorgkosten kunnen uitnutten om meer waarde aan hun verzekerden te leveren door ze te sturen naar de beste  zorgverleners die financieel stabiel zijn.