Openbare orde en veiligheid


De sector openbare orde en veiligheid is primair belast met de veiligheid van de burgers in Nederland. Politie en Justitie bewaken de openbare orde en handhaven de wetten en regels.

Nationale en mondiale ontwikkelingen maken deze taak steeds zwaarder en personen met criminele intenties ongrijpbaarder.

Open grenzen, spanningen in grote steden, terreur en dreiging, bijna onbeperkte mobiliteit, de opkomst van social media en de toenemende anonimisering van de maatschappij roepen de vraag op of Nederland afdoende weerbaar is en voldoende bescherming wordt geboden aan haar burgers.

Informatie over personen, (verdachte) situaties, bewegingen en processen vormt de leidraad voor het optreden van het veiligheidsdomein. Het vergaren van informatie heeft dan ook een belangrijke plek gekregen en kernwoorden als Intelligence, informatiegestuurde Politie en informatiegestuurd optreden komen in alle beleidsnotities op dit gebied voor.

Het vergaren, bundelen en verrijken van informatie is geen eenvoudige opgave. De ICT vorderingen in het Veiligheidsdomein zijn om die reden nog zeer beperkt en dit onderwerp staat onder grote publieke belangstelling.

Free Frogs is in de OOV-sector specialist in het vergaren en integreren van data en het aanbieden van informatieproducten die aansluiten op de veiligheidsdoelen die zijn gesteld.