home > expertises

BI en Beheer


Business Intelligence en beheer is altijd een heikel punt voor dienstverleners. Een van de belangrijkste activiteiten bij het implementeren van een informatievoorzieningsomgeving, zoals een datawarehouse met rapportage- en analyseproducten, is het ‘embedden’ van het beheer in de organisatie zelf.

Een van de meest voorkomende redenen dat een project ‘mislukt’, is dat het niet lukt om voor continuïteit te zorgen. In onze ogen is het belangrijk dat de ambities passen bij de volwassenheid van een organisatie op informatiegebied, dus ook op gebied van beheer. Dat betekent dat bij de invulling van de ambities altijd vooraf rekening moet worden gehouden met beheer. Naast een architectuurscan als basis voor ontwerpbeslissingen is het noodzakelijk dat vooraf een ‘beheerscan’ wordt gedaan als basis voor activiteiten op beheergebied. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er organisationele ingrepen moeten worden gedaan om de beheerorganisatie aan te laten sluiten bij de ambities op informatiegebied.

Free Frogs heeft een Business Intelligence Competence Center (BICC) en Integratie Competence (ICC) inrichtingsplan in het leven geroepen. Dit is een totaal concept voor het professioneel kunnen beheren van een informatie omgeving.

Het hele concept bestaat uit verschillende onderdelen en professionaliteitsniveaus. Het idee is dat op basis van de beheersscan bepaald wordt wat de ambities zijn en waar de organisatie nu staat qua beheer. Op basis van de beheersscan wordt uit de Free Frogs inrichtingsplannen die onderdelen gehaald die passend zijn voor de specifieke situatie.

Het resultaat voor de klant is een beheeromgeving passend bij de organisatie en passend bij de huidige en toekomstige ambities.