home > expertises

Agile onder Architectuur


Agile werken is nodig om te voldoen aan de verwachtingen van gebruikers. In bijna iedere organisatie verwachten gebruikers dat:

  • De geleverde informatie begrijpelijk en betrouwbaar is.
  • Alle informatie direct onder de vingers beschikbaar is.
  • Informatie die ze nog niet hebben direct beschikbaar wordt gemaakt.
  • Alle informatie altijd up-to-date is.

De praktijk is weerbarstiger. Om aan de verwachtingen te kunnen voldoen loop je tegen een aantal praktische uitdagingen aan. Welke zijn dat?

  • Je moet wendbaar zijn op wijzigend inzicht in wat benodigde informatie is.
  • Je moet wendbaar zijn op veranderend gebruik en toepassing van informatie.
  • Je moet wendbaar zijn op technologisch gebied: vervangen of toevoegen van technologie aan een bestaande omgeving moet mogelijk zijn zonder dat de informatieproductie stil komt te liggen.
  • Je moet wendbaar zijn in je implementatie: Je moet continue aan de verwachtingen van gebruikers blijven voldoen, zonder in te boeten op de time-to-market van je informatieproducten

Om dit te kunnen, moet je starten vanuit de basishouding dat continue verandering een gegeven is en dat je intelligence omgeving geschikt gemaakt is om daar in mee te gaan. Je moet Agile zijn, niet Agile doen.

Agile werken onder architectuur is kenmerkend voor Free Frogs. Oplossingen worden gebouwd met wendbaarheid als uitgangspunt.

Free Frogs Agile onder architectuur framework

De Free Frogs referentiearchitectuur is niet zozeer een implementatie, maar een kader waaruit we een implementatie ontwerpen passend bij de organisatie: een informatie ecosysteem dat meebeweegt met de veranderingen in de tijd.