home > expertises

Aan het roer


Aan het roer staan van je organisatie betekent controle. Corporate Performance Management (CPM) is een middel om het roer stevig in handen te krijgen. Het is het proces waarin het behalen van organisatiedoelen wordt beheerst met als uiteindelijk doel de strategie van de organisatie te realiseren. Hiermee heeft u als organisatie een krachtig middel in handen om de strategie en de lange termijn doelstellingen te vertalen naar concrete acties op de werkvloer.

Principes van CPM

De basis van CPM ligt in het sturen van prestaties in samenhang met de strategie. Dat gebeurt door de vertaling van organisatiedoelstellingen naar de doelstellingen van de individuele medewerkers. Hierdoor worden de gemeenschappelijke doelen versterkt en wordt er betrokkenheid gecreëerd op elk niveau binnen de organisatie. Door prestaties te meten en de resultaten zichtbaar te maken kan er snel en effectief worden bijgestuurd. Als dit feedback mechanisme in hoge frequentie plaatsvindt, verhoogt het de responsiviteit van de organisatie en accelereert het leervermogen.

Aanpak van Freefrogs

Op basis van jarenlange ervaring met de principe die aan CPM ten grondslag liggen heeft Freefrogs een eigen aanpak ontwikkeld. Deze aanpak garandeert een snelle en effectieve invoering van CPM. Kenmerkend voor deze aanpak is het strategisch leerproces van CPM, dat drie fasen doorloopt die elk cyclisch worden herhaald. In de afbeelding ziet u de samenhang tussen de fasen.

Strategische planning

De strategische planning activiteiten spelen zich af op hoog niveau in de organisatie. Ze bepalen de koers van de organisatie voor de komende jaren. Het eindproduct van de CPM excercitie in deze fase is een zogenaamde ‘ strategy map’ . Deze is richtinggevens voor de organisatie en geeft aan wat de samenhang in doelstellingen is.

Alignment

Alignment omvat het vertalen van de strategische doelstellingen naar specifieke doelstellingen van de verschillende organisatie onderdelen en individuele medewerkers. Belangrijk is dat management en medewerkers weten welke bijdrage ze leveren aan de organisatiedoelstellingen, wie welke verantwoordelijkheden heeft en wat de onderlinge kritische afhankelijkheden zijn.

Planning & Control

De laatste fase is het plannen, budgetteren en consolideren van de beschikbare bronnen in de organisatie in de organisatie en het inrichten van een ‘control’-cyclus. Deze cyclus is gericht op het continu monitoren en analyseren van de actuele prestaties van de organisatie ten opzichte van de geplande prestaties, om op basis van deze uitkomsten bij te sturen.

Hoe kan Freefrogs u helpen op het gebied van CPM?

De dienstverlening van Freefrogs op het gebied van CPM is drieledig:

  • Het organiseren van workshops voor strategic planning en alignment.
    • Het doel is om samen de organisatie te komen tot een ‘strategy map’ waarin de doelstellingen van de organisatie staan, gekoppeld aan de visie en strategie.
    • Het organiseren van workshops voor het vertalen van de doelstellingen naar prestatie indicatoren (Key Performance Indicators) en deze vervolgens te operationaliseren in meetbare parameters.
    • Het implementeren van een monitoring tool, waarin de prestatie indicatoren gevisualiseerd worden en via het intranet gedistribueerd worden naar de mensen in de organisatie.
      • Onderdeel van deze dienst is ook het geautomatiseerd ontsluiten van gegevensbronnen om de meetwaarden te implementeren