Agile groeimodel

posted 10.01.2015

Veel bedrijven passen een agile methodiek toe. Het is langzaam gemeengoed geworden. Wat je vaak ziet is dat de rituelen van een agile methodiek geadopteerd worden als zijnde een manier om de voortgang van een project te volgen. Het staat gelijk aan het toepassen van Prince II: het geeft de organisatie grip. In die zin staat de agile methodiek naast de functionele organisatie en aansturing van de organisatie.

De essentie van agile is wanneer je als organisatie begrijpt waarom je agile werkmethoden invoert. Je begrijpt niet alleen de voordelen die je kan oogsten, maar je geeft ook invulling aan de randvoorwaarden die nodig zijn om succesvol agile te werken.

Agile wordt een manier om het werk te organiseren in plaats van een projectmethodiek. Dat betekent dat je de verantwoordelijkheid voor het bedenken en realiseren van oplossingen legt bij degenen die het werk uitvoeren en dat je alle betrokkenen in het proces samen verantwoordelijk maakt. Je functionele positie in de organisatie bepaalt deels de aard van de input die je levert in het proces en de activiteiten die je uitvoert, maar onttrekt je niet van de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Iedereen is gelijke mate verantwoordelijk en samen moet je het doen.

Het laatste punt is wat het meest voor de hand ligt, maar waar je in de praktijk ziet dat het voor veel organisatie ontzettend moeilijk is om de controle los te laten. Managers moeten facilitators zijn en oefenen geen controle uit. Daar zit de grootste drempel om de stap te maken van de essentie van agile begrijpen en voelen naar agile zijn. Als medewerkers zich niet veilig voelen om de verantwoordelijkheid te nemen zonder repercussies als de oplossingsrichting niet valt in de zienswijze van de leidinggevende dan zullen ze nooit samen de verantwoordelijkheid pakken.

Agile zijn betekent dat je in genetica van de organisatie agile werken hebt zitten. Het is een vanzelfsprekendheid. Leidinggeven is richting duiden om de energie te richten op wat het meest waardevol is of gaat zijn. Je beweegt in alles wat je doet mee met omgevingsfactoren die het succes van de organisatie bepalen en op het laagste niveau is resultaatverantwoordelijkheid georganiseerd.

En waarom ook niet? Wij stoppen als maatschappij veel geld in het algehele opleidingsniveau van mensen. We vinden dit belangrijk omdat we daarmee onze economische welvaart borgen in een geglobaliseerde economische realiteit. Je gaat de waarde van kennisniveau pas omzetten in klinkende munt als je mensen de vrijheid geeft hun kennis toe te passen in een structuur waarbij ze samen meer kunnen bereiken dan alleen.